Дискусійна панель «Виклики академічної доброчесності: пошук оптимальних рішень»

21 грудня 2023 року у Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну відбулось підбиття підсумків Тижня академічної доброчесності, який тривав з 13 до 20 грудня.

Упродовж тижня для здобувачів освіти були проведені низка заходів, які спрямовані на популяризацію доброчесності, її важливості у освітньому процесі, під час професійної діяльності та, загалом, у повсякденному житті; зосереджено увагу і на можливих наслідках у випадку випадках порушення доброчесності.

Окремо зосереджено увагу на результатах опитування «Академічна доброчесність – шлях до успіху», що проводилось серед здобувачів освіти 1-2 курсів та спрямоване на визначення рівня їх обізнаності щодо дотримання академічної доброчесності у конкретних ситуаціях.

Учасниками заходу, здобувачі освіти різних курсів та адміністрація коледжу, предметно оговорили ключові питання забезпечення академічної доброчесності у коледжі. Здобувачі освіти мали можливість поставити запитання та надати свої пропозиції щодо удосконалення доброчесного освітнього середовища.

Завершення зустрічі супроводжувалось взаємними подяками між здобувачами освіти та адміністрації та наголошено, що саме завдяки продуктивній співпраці можливо забезпечити якісний та комфортний освітній процес.