Документи для вступу

для вступу за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра

Вступники подають заяву про вступ до коледжу тільки в електронній формі (через електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua), крім визначених випадків:

1. подають першу заяву в паперовій формі з одночасним створенням електронного кабінету в приймальній комісії закладу освіти, подають інші заяви тільки в електронній формі:

– за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та у сертифікаті національного мультипредметного теста чи зовнішнього незалежного оцінювання (у разі їх подання);

– у разі подання іноземного документа про освіту;

– у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення.

2. подають заяви тільки в паперовій формі:

– у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу фахової передвищої освіти.

До заяви вступник додає мотиваційний лист, який подається в електронному вигляді (електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які подають заяву в паперовій формі), додатки до мотиваційного листа приймаються на електронну поштову скриньку коледжу  [email protected].

Під час реєстрації електронного кабінету вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);
 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання / сертифіката національного мультипредметного тесту.
 • тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання/ сертифіката національного мультипредметного тесту);
 • реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.

Особа, яка має підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, до подання першої заяви має звернутись закладу фахової передвищої освіти (особисто) та надати документи, що підтверджують указане право, для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та завантаження сканованих копій цих документів.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу,
 • військово-облікового документа,
 • документа (державного зразка) про освіту, на основі якого здійснюється вступ, додаток.

вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;

 • копію військово-облікового документа

 • копію документа (державного зразка) про освіту, на основі якого здійснюється вступ, додаток.

 • кольорову фотокартку розміром 3 х 4 см в електронній формі (у вигляді файлу розміром до 1Мб).

 • копію результату медичного огляду при вступі на спеціальність 022 Дизайн, Перукарське мистецтво та декоративна косметика на основі повної загальної середньої освіти.

для вступу за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник

Вступники подають заяву про вступ до коледжу, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму здобуття освіти, місце проживання, у паперовій формі (особисто) або електронній формі (через електронний кабінет) (за бажанням).

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 5-6 фотокарток розміром 3х4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в заклад професійної (професійно-технічної) освіти (за наявності);
 • копію документа, що підтверджує особу;
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн.

У Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну створено консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі.