Дослідницький проєкт з фізики “Енергетика України”

Одним із елементів, що сприяє підвищенню рівня обізнаності здобувачів освіти, є науково-дослідна робота та метод проєктів. Суть проєктної роботи — стимулювати інтерес до певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань, та через проєктну діяльність, яка передбачає розв’язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування надбаних знань. Від теорії до практики, гармонійно поєднуючи академічні знання з прагматичними, дотримуватися відповідного балансу на кожному етапі навчання.

В рамках днів науки та творчості здобувачі освіти групи В-1 Спіцина Тетяна, Максимець Денис, Січкарук Марія, Фасхутдінова Олександра, Головаченко Ілля були залучені до проєкту «Енергетика України». Студенти самостійно дослідили енергетичні потужності рідної країни та в результаті створили «Енергетичну карту України», де зображено різні типи енергетичних станцій, відслідкована їхня хронологія та баланс в системі.

Оскільки навчання – це соціальна активність, яка відбувається в межах груп, культури та минулого досвіду, через проєктне навчання здобувачі освіти мають можливість використовувати не лише знання з навчальних дисциплін, а й вчитися вести перемовини, ухвалювати спільні рішення, нести відповідальність відповідно до ролі в навчальній команді й разом інтерпретувати результати своєї діяльності.