Науковий студентський гурток «Економіка для небайдужих»

Керівник - Валентина Цибок, викладач економіки

Науковий студентський гурток «Економіка для небайдужих» розпочав свою діяльність в 2022 році й діє на підставі Положення про діяльність студентського наукового гуртка «Економіка для небайдужих» та у відповідності з планами/темами роботи циклової комісії дисциплін курсу загальноосвітньої підготовки.

Важливою складовою в організації діяльності наукового гуртка є виокремлення основних принципів його роботи, а саме: добровільності, самостійності, зацікавленості, доцільності, науковості, практичності, актуальності тощо.

Наукова спрямованість гуртка: практична реалізація інтелектуального, творчого й наукового потенціалу здобувачів освітніх послуг в процесі глибокого аналізу сучасного стану економіки України; формування інтересу до пошуково-дослідної роботи під час написання міні-проєктів, статей, тез науково-практичних конференцій, випускних та конкурсних робіт; підвищення якості професійної теоретичної й практичної підготовки студентів в ході вивчення економічних дисциплін.

Мета студентського гуртка – сприяння розвитку наукового й творчого потенціалу здобувачів освітніх послуг з питань функціонування сучасної ринкової економічної системи в умовах воєнного (післявоєнного) стану та європейської інтеграції.

Завдання студентського наукового гуртка:

  • орієнтація здобувачів освітніх послуг на активну участь в науково-дослідній діяльності коледжу;
  • оволодіння студентами методами науково-дослідної роботи, умінням самостійно й творчо мислити, використовувати на практиці отримані знання;
  • розвиток навичок самостійної роботи з науковою літературою, Internet-ресурсами, складання й оформлення доповідей, тез науково-практичних конференцій та статей за результатами пошуково-дослідної роботи;    
  • підготовка до участі членів гуртка в науково-практичних конференціях, конкурсних проєктах, націлених на підвищення рівня їх професійної кваліфікації;
  • ведення активної суспільної, культурної й наукової діяльності з метою формування професійної компетентності та мобільності, здатності до швидкої адаптації, постійного оновлення теоретичних знань та практичних навичок;
  • підготовка та представлення пропозицій щодо розвитку та вдосконалення науково-дослідної, пошукової й творчої діяльності здобувачів освіти;
  • сприяння оприлюдненню результатів наукової роботи членів гуртка в періодичних виданнях та сайті коледжу.

Гурткова форма педагогічного партнерства за зв’язками «педагог-студент», «студент-студент» є дієвим та необхідним засобом формування спільного бачення траєкторії розвитку здобувача освіти, оновлення його знань, професійного мислення й відповідних цілеспрямованих дій щодо їх практичного застосування.

Так, в рамках гуртка, готуючись до написання дипломних робіт, вдосконалюючи свої практичні знання щодо розробки власних бізнес-проєктів та їх реалізації в конкурентному онлайновому просторі, здобувачі освітніх послуг коледжу (гр. В-4: Акімов С., Зайцева О., Любченко О., Печений О., Хорунжий А., Поздняков Є., Міхневич А., Лебідь Д.,Коверда Є., Маширенко О.), пройшли трьохтижневе навчання через платформу масових відкритих онлайн-ресурсів PROMETHEUS по курсах для здобувачів освіти «Економіка для всіх» та «Економіка на кожен день» й отримали відповідні сертифікати.

Бажаємо нашим студентам натхнення на подальший професійний розвиток й обов’язкового практичного втілення підприємницьких ідей та задумів.