Захист курсових робіт

12-13 червня 2024 року в Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну відбувся захист курсових робіт з освітнього компоненту «Спеціальні системи документування» здобувачів освіти третього курсу спеціальності Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, ОПП Діловодство.

Захист курсових робіт – це важливий етап в академічному розвитку здобувачів фахової передвищої освіти, де вони мають можливість продемонструвати свої знання, навички та науково-творчий потенціал.

Під час захисту члени комісії ставили уточнювальні питання, на які здобувачі освіти змістовно відповідали.

Упродовж захисту здобувачі освіти презентували результати авторських наукових досліджень: звучали змістовні, цікаві та різноаспектні доповіді, демонструвались цікаві презентації, наводились переконливі приклади.

В такому форматі було з’ясовано рівень знань випускників, якість виконання курсових робіт, їх актуальність та змістовність.

Здобувачі освіти побачили реальний результат своєї роботи та мали можливість почути схвальні відгуки. Це чудова мотивація для випускників.

Вітаємо доповідачів із захистом курсових робіт!