Студія перукарського мистецтва

В умовах сьогодення особливо актуальними є формування особистості, розвиток її творчих здібностей і можливостей.

Одним із важливих параметрів повноцінного та гармонійного зростання особистості є її здатність творити. Молоді люди краще і швидше за інших відчувають рух сучасного мистецтва до синтезу жанрів, але завдяки сучасним інформаційним джерелам мають велику кількість несистематизованих знань, що часто призводить до формування хибних уявлень.

У тісній співпраці з «Центром науки і творчості» Білоцерківської  міської ради Київської області було організовано гурток «Студія перукарського мистецтва», керівником якого є Павлик В. Г.

Студія призначена допомогти школярам середньої та старшої школи правильно визначати сучасні пріоритети, орієнтуватись у питаннях моди та її тенденціях, мати достовірну інформацію про зовнішність; тонко відчувати її можливості що до створення образу, володіти багатьма прийомами, підкреслюючи свою індивідуальність.

Програма студії спрямована на реалізацію творчих можливостей вихованців, допомагає дитині бути стильною,  авангардною, досягти високих особистих показників та розрахована на вихованців віком від 12 до 18 років.

Програма навчання передбачає розвиток у вихованців художнього смаку, творчої фантазії, креативності мислення, вмінню відобразити свою ідею  через творчість, імпровізувати, мати уявлення про поняття «краса» і дати собі раду що до зовнішності на відповідному віковому рівні.

Більшість занять інтегровані. Теми з образотворчого мистецтва та перукарської майстерності доповнюють одне одного і допомагають вихованцям розвити смак і краще засвоїти матеріал.