Тренінг зі створення електронних освітніх курсів

Освітній процес у закладах освіти має відповідати національним та Європейським стандартам якості, забезпечуючи ініціативне здобуття професійних знань і вмінь, що, у свою чергу, потребує вдосконалення й оновлення форм і методів, а також засобів навчання в сучасних умовах розвитку суспільства. Зважаючи на це, значного поширення у теперішній час набувають електронні освітні ресурси (ЕОР). Впровадження сучасних ЕОР має велику актуальність в сучасному світі, де технології швидко розвиваються і змінюють спосіб, яким люди отримують інформацію та навчаються. Основними причинами їх поширення є: легкий доступ до навчального матеріалу; зниження витрат та розширення можливостей навчання; забезпечення індивідуалізації навчання.

10 травня 2023 року у Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну завідувачем лабораторії інформаційної діяльності Наталією Метельською було проведено тренінг зі створення електронних освітніх курсів за допомогою сервісу Google Sites.

Метою тренінгу є сприяння розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників коледжу через удосконалення й набуття умінь та навичок впевненого використання та взаємодії з цифровими технологіями.

Під час тренінгу педагоги мали можливість ознайомитися з видами та структурою ЕОР, сучасними вимогами до їх створення, а також отримати практичні навички, необхідні для використання цифрових технологій, редагування цифрового контенту, колективної комунікації у мережі Інтернет.

Тренінг пройшов в атмосфері плідної співпраці та позитивного ставлення до використання цифрових технологій у професійній діяльності.