Вебінар-практикум «Безпечна поведінка всіх учасників освітнього процесу у цифровому середовищі»

16 лютого 2024 року Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну долучився до вебінару-практикуму «Безпечна поведінка всіх учасників освітнього процесу у цифровому середовищі», що організований Навчально-методичним кабінетом професійно-технічної освіти у Київській області для заступників директорів з навчальної роботи, заступників директорів з навчально-виробничої роботи, заступників директорів з навчально-виховної роботи, методистів, відповідальних осіб за організацію освітнього процесу за дистанційною формою та/чи з використанням технологій дистанційного навчання, а також всіх бажаючих педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

Лілія Орел, юрист-психолог, надала корисні поради щодо обробки й захисту персональних даних всіх учасників освітнього процесу в закладах освіти та цифровому середовищі відповідно до законодавчої бази України.

Олена Юденкова, доцент кафедри методики професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін БІНПО, наголосила на важливості забезпечення академічної доброчесності та професійної етики в освітньому середовищі.

Отриманні знання під час вебінару сприятимуть удосконаленню надійного й етичного середовища у закладах освіти та якісному й безпечному розвитку кожного учасника освітнього процесу.