Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція

“Лідерство і обдарованість: сучасний науковий дискурс і освітня практика”

14 лютого 2024 року Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну долучився до Всеукраїнської науково-практичної онлайн- конференції “Лідерство і обдарованість: сучасний науковий дискурс і освітня практика”.

 Організатори: Національна академія педагогічних наук України, Інститут обдарованої дитини НАПН  України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Інститут проблем виховання НАПН України.

 Спікер від коледжу – культорганізатор Надія Нагалевська з темою доповіді: «Гурткова робота в коледжі, як один із ефективних чинників формування лідерських якостей студентів». 

Під час виступу наголошено на тому, що групові та проєктні ініціативи сприяють розвитку комунікативних умінь та стимулюють виникненню лідерського потенціалу. Колективні зусилля здобувачів освіти в гуртках сприяють вихованню відповідальності та організаційних навичок, що є ключовими у формуванні майбутніх лідерів.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ