Засідання методичної ради

Методична робота є невід’ємним складником роботи закладу освіти та розглядається, як цілісна система дій та заходів, спрямованих на підвищення якості освітнього процесу, професійної кваліфікації та педагогічної майстерності кожного педагога, розвиток творчого потенціалу всього педагогічного колективу. Колегіальним дорадчим органом, який об’єднує педагогічних працівників для планування та координації методичної роботи, обговорення проєктів нормативних, навчально-методичних документів, розроблення рекомендацій з удосконалення якості освітнього процесу у коледжі та модернізації його навчально-методичного забезпечення є методична рада. 15 листопада 2022 р. у Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну згідно з щорічним планом роботи відбулося друге засідання методичної ради. Відповідно порядку денному на засіданні методичної ради було розглянуто низку актуальних питань:

1. Про оптимізацію структури та інформаційне забезпечення сайту коледжу як запорука створення позитивного іміджу закладу освіти.

2. Аналіз моніторингу освітньої діяльності в умовах змішаного навчання.

3. Обговорення проєкту Типового положення про організацію освітнього процесу в закладах фахової передвищої освіти.

4. Про затвердження нової редакції Положення про навчально-практичний центр технологій та дизайну з підготовки фахівців швейного виробництва.

Під час засідання було презентовано оновлений сайт БФКСД, який розроблено з урахуванням сучасних вимог до змістового наповнення; інноваційності та неперевантаженості дизайну; зручності використання, швидкості завантаження, оптимізації вебсайту під мобільну версію.

Під час обговорення другого питання представлено ґрунтовний аналіз моніторингу освітньої діяльності в умовах змішаного навчання. Зокрема, приділено увагу питанням навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, виконання навчальних планів та організації змішаного навчання із дотриманням графіків оффлайн та дистанційного навчання у коледжі, підкреслено важливість своєчасного розміщення навчальних матеріалів на платформі дистанційного навчання, електронній бібліотеці коледжу. Зауважено, що педагогічними працівниками розширено арсенал методів зворотного зв’язку при організації дистанційного навчання.

Також члени методичної ради активно обговорили питання поновлення нормативної бази коледжу та розроблення низки актуальних положень щодо організації освітнього процесу; було представлено до розгляду та затверджено нову редакцію Положення про навчально-практичний центр технологій та дизайну з підготовки фахівців швейного виробництва у Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *