Круглий стіл «Освітні хаби»

28 квітня 2023 року Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну зустрічав за віртуальним круглим столом «Освітні хаби, як сучасні багатофункціональні осередки здобуття формальної та неформальної освіти» відвідувачів Міжнародної онлайн виставки «Освіта та кар’єра – 2023».

У Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну не лише ґрунтовно досліджено, а й практично впроваджено поліфункціональну модель освітніх хабів у межах інноваційного проєкту «Модель Сервісного центру Національного освітнього технопарку». А з початку 2023 р. Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну активно залучається до соціально-гуманітарного проєкту «Освітній хаб Київщини». Саме про ці та інші інноваційні напрями роботи коледжу зазначила у доповіді директор Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну Степура Алла Олегівна.

Модератор заходу Денисова Анастасія Володимирівна, завідувач методичного кабінету, ознайомила присутніх з поняттям, типологією хабів, виокремлюючи їх найважливіші структурні та функціональні ознаки.

Лемешко Людмила Юріївна, заступник директора з виховної роботи звернула увагу на студендоцентроване освітнє середовище коледжу, яке спрямоване на плекання та створення умов для розвитку талантів.

Детально про розбудову цифрової екосистеми коледжу та осучаснення організації освітнього процесу на засадах цифровізації розповіла викладач спецдисциплін Корнієнко Оксана Вікторівна.

Про особливості формування та розвитку інноваційного освітнього середовища у Білоцерківському фаховому коледжі сервісу та дизайну, відкрите партнерство стейкхолдерів та трансфер технологій зазначила у своєму виступі завідувач Навчально-практичного центру технологій та дизайну Писаренко Олена Вадимівна.

Запрошуємо усіх бажаючих долучатися до заходів наших освітніх хабів та професійного діалогу і взаємодії. А подальшу діяльність мережі освітніх хабів вбачаємо перспективним шляхом підвищення якості освітньої діяльності та створення сприятливих умов для розвитку сучасних компетентних фахівців, які впевнено володіють цифровими навичками, відповідають потребам Індустрії 4.0 та сучасному стилю життя.