Синергія науки і практики

27-28 березня 2024 року відбулась V Всеукраїнська міжгалузева науково-практична онлайн-конференція «Національна наука і освіта в умовах війни РФ проти України та сучасних цивілізаційних викликів», яка мала на меті обговорення актуальних теоретичних і практичних проблем розвитку українського суспільства, зокрема науки і освіти в умовах війни РФ проти України; розвитку українського соціуму на принципах свободи, рівності, поваги до людської гідності, дотримання прав людини і верховенства права; проблем розвитку обдарованих дітей і юні в умовах боротьби за незалежність і цілісність України.

Конференція поєднала широке коло учасників, серед яких: науковці Національної академії наук України і галузевих академій; викладачі ЗВО; представники департаментів та управлінь освіти, інститутів післядипломної освіти; адміністрація закладів освіти, педагоги.

Заступником директора з навчальної роботи Анастасією Денисовою була презентована доповідь на тему: «Синергія науки та практики у змісті освітньо-професійних програм Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну», у якій зазначено важливість поєднання інноваційних наукових знань, сучасних технологій і практичних навичок в освітньому процесі коледжу; розглянуто позитивний вплив такої взаємодії на результативність освітньо-професійних програм. Представлено досвід Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну, накопичений за 65 років успішної діяльності та який забезпечує високі стандарти якості освітньої діяльності, сприяє створенню динамічного та збалансованого освітнього середовища, де не лише зберігаються цінності минулого, а водночас прогресують в інноваційне майбутнє.